https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Termomodernizacja świetlicy

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu dostało dofinansowanie na termomodernizację Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiedzicy.

– Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wartość inwestycji wynosi 119 064 zł, a dotacja wynosi 75 760 zł. Pozostała część będzie pochodziła ze środków własnych Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Do tej pory w świetlicy w Niedźwiedzicy wymieniliśmy ogrzewanie wraz z niezbędną instalacją. A to dopiero początek, ponieważ złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie pełnej termomodernizacji tego obiektu, z uwzględnieniem remontu dachu oraz adaptacją pomieszczenia z przeznaczeniem na kuchnię. Mamy przygotowaną pełną dokumentację techniczną oraz uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia. Świetlica w Niedźwiedzicy wymaga remontu, bo jest placówką niezbędną dla mieszkańców i stanowi jedyne miejsce spotkań społeczności wiejskiej. Traktujemy wykonanie termomodernizacji jako zadanie priorytetowe na rok 2024 – podkreśla Wioletta Sowa, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty