https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem przeciwko depresji

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy przystąpiła do „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego – Razem Łatwiej”. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat, które doświadczają smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego. Ze wsparcia będą mogli skorzystać również rodzice i opiekunowie. Koordynatorem programu w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy jest pedagog szkolny Monika Rejman-Kulus, do której można się zwracać po szczegółowe informacje.

(SK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty