https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podaruj 1,5 proc. podatku hospicjum

Do 30 kwietnia 2024 r. każdy podatnik musi złożyć deklarację podatkową za 2023 r. Każdy może także przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. – Zachęcam do wsparcia w ten sposób Hospicjum Im. Jana Pawła II w  Wałbrzychu, które od 30 lat sprawuje opiekę medyczną nad pacjentami w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. W ciągu roku, opieką w hospicjum domowym, hospicjum stacjonarnym oraz poradni medycyny paliatywnej objętych jest 1219 chorych – mówi Renata Wierzbicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

– Nasi pacjenci są pod opieką specjalistów medycyny paliatywnej, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów. Zespół ten jest profesjonalnie przygotowany do sprawowania opieki nad osobami ciężko chorymi, a także osieroconymi i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Opieka w hospicjum stacjonarnym i hospicjum domowym jest bezpłatna. Z podarowanego odpisu 1,5% podatku dofinansowujemy opiekę w hospicjum stacjonarnym, pokrywamy koszty rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, wspieramy dzieci i rodziny pacjentów. Pomagamy także w przygotowaniu deklaracji PIT, które przyjmujemy do rozliczenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu przy ul. Krasińskiego 8. Więcej informacji na temat rozliczenia udzielamy pod numerem telefonu 578 905 048 – dodaje Renata Wierzbicka.

Hospicjum w Wałbrzychu było jednym z pierwszych takich miejsc w Polsce. Pierwszą siedzibę miało w nieistniejących już barakach na terenie Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, borykając się z problemami lokalowymi, kadrowymi i finansowymi. Przez 30 lat hospicjum w Wałbrzychu ofiarowuje swoją pomoc zupełnie nieodpłatnie.

– Owszem, mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, lecz pieniądze, które otrzymujemy stamtąd na działalność są dalece niewystarczające i dlatego tak ważna jest każda pomoc, którą od naszych darczyńców otrzymujemy. To dzięki tej pomocy w hospicjum stacjonarnym może przebywać pod naszą opieką 20 pacjentów (kontrakt z NFZ obejmuje 18 osób), w hospicjum domowym naszą opieką objętych jest obecnie 120 osób (kontrakt obejmuje 76 osób), natomiast w ciągu roku z naszej pomocy korzysta ponad 1200 osób – wylicza Renata Wierzbicka.

Od trzech dekad hospicjum otacza pomocą nie tylko pacjentów, ale również ich rodziny. Niezwykle ważne jest wsparcie dzieci, których rodzice odeszli na skutek okrutnej choroby.

– Pacjenci i ich rodziny, w razie potrzeby, korzystają także z oferowanej przez nas opieki psychologicznej. Oprócz tego, od kilku lat 58 dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego korzysta z bezpłatnej rehabilitacji. W naszej placówce przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu mieści się również poradnia, sala rehabilitacyjna i relaksacyjna, gabinet zabiegowy, pokój pożegnań osoby zmarłej oraz centrum wolontariatu i bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów hospicjum. Jest to więc miejsce, które stara się w sposób różnorodny pomagać w trudnych sytuacjach spowodowanych chorobą – wyjaśnia Renata Wierzbicka, która z Hospicjum im. Jana Pawła II związała się 17 lat temu, a od 10 lat jest jego społecznym prezesem.

(RED)

***

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty