https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w kamiennogórskiej policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się uroczysta odprawa, podczas której została podsumowana działalność jednostki w 2023 r. W trakcie spotkania zostały wręczone akty mianowania na stanowiska kierownicze w jednostkach podległych kamiennogórskiej komendzie.

W odprawie udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Robert Frąckowiak oraz zaproszeni goście z samorządów, sądu, prokuratury, straży pożarnej, a także policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, młodszy inspektor Adam Jacek Pilch, w powierzył wykonywanie obowiązków służbowych na stanowiskach kierowniczych: aspirantowi sztabowemu Rochowi Szumarowskiemu-Plewie funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Lubawce; aspirantowi Mateuszowi Stecowi obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze; aspirantowi Kamilowi Sobolewskiemu obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze; aspirant Annie Słowińskiej obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Marciszowie, a starszej aspirant Paulinie Baście wykonywanie obowiązków na stanowisku eksperta do spraw postępowań administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Po gratulacjach dla awansowanych, które złożył również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, który podsumował pracę kamiennogórskich policjantów w roku 2023. Głos zabrali także starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, przedstawiciele sądu oraz prokuratury, burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz oraz Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik. Wszyscy podkreślali, jak ważna jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie kamiennogórskim. Znalazło się też miejsce na prezent noworoczny od Wójta Gminy Marciszów, który przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze wyposażenie niezbędne w codziennej służbie dla kamiennogórskich policjantów, czyli testy narkotykowe.

(RED, fot. KPP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty