https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestycyjny budżet Kamiennej Góry

– Ostatnie dwanaście miesięcy to był dobry czas dla Kamiennej Góry. Czas intensywnej pracy dla mnie i mojego zespołu w ratuszu. Serdecznie dziękuję współpracownikom za ogromne zaangażowanie. W kolejnym roku nie zwolnimy tempa. Pod względem zaplanowanych inwestycji rok 2024 będzie rekordowy – zapowiada Janusz Chodasewicz, Burmistrz Kamiennej Góry.

– W przyjętym budżecie przeznaczyliśmy 49,5 mln złotych na rozwój infrastruktury miasta. Rozmaite zadania zrealizujemy ze stosunkowo niewielkim udziałem środków własnych. Udało się nam zdobyć 40,2 mln złotych z różnych źródeł zewnętrznych. W każdej wydanej złotówce będzie jedynie 19 groszy z własnych środków miasta! – podkreśla Burmistrz Janusz Chodasewicz.

Plan na 2024 rok zakłada: zakończenie przebudowy ul. Lubawskiej, przebudowę ulic Słowackiego i Traugutta, zakończenie budowy ul. Leśnej, remont ul. Lompy wraz z mostem, remont fragmentu ul. Towarowej, przebudowę ul. Legnickiej (w kierunku ul. Małej), budowę drogi na ul. Jeleniogórskiej (dojazd do terenów inwestycyjnych w okolicy przejazdu kolejowego), przebudowę ul. Lipowej, budowę kładki na ul. Wiejskiej, remont mostu przy Kauflandzie. Zaplanowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Ziemskiej. Opracowanie dokumentacji dla ulic: Na Wzgórzu, Małej i Konopnickiej oraz wykonanie dokumentacji łącznika drogi 367 do węzła Kamienna Góra – Północ.

Budżet na bieżący rok zakłada: zakończenie budowy budynku komunalnego przy ul. Ściegiennego, budowę budynku komunalnego przy alei Wojska Polskiego, remont budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Karola Miarki 27, a także: przygotowanie dokumentacji dla pięciu budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej, remont zabytkowego kamiennego muru wokół cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej i rewitalizację cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej (dokończenie remontu alejek i budowy domu pogrzebowego). W uchwale budżetowej zostały zapisane również: modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach szkoły podstawowej nr 1 i nr 2, przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy żłobka miejskiego, odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, opracowanie dokumentacji dla zabezpieczenia ruin zamku Kreppelhof, a także remonty krytej pływalni i boiska sportowego przy ul. Ściegiennego.

– Ten ambitny budżet zaakceptowało 14 radnych przy jednym głosie sprzeciwu – dodaje Janusz Chodasewicz.

(RaŚ, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty