https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Invest-Park kolejny rok na podium najlepszych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odnotowała kolejny udany rok, osiągając jednocześnie najwyższe wyniki finansowe w całej 26-letniej historii Spółki. WSSE zakończyła miniony okres na pozycji wicelidera w zakresie pozyskanych nakładów inwestycyjnych (3,3 mld zł) i utworzonych miejsc pracy (1163).  Również dwie z trzech największych inwestycji w ubiegłym roku powstaną na terenach Invest-Parku.

2023 rok stanowił duże wyzwanie dla rozwoju gospodarki w Polsce, jak również w całej Europie. Nieustające, agresywne działania Rosji na terenie Ukrainy, czy globalny wzrost cen energii to tylko niektóre składowe przyczyniające się do zachowawczego podejmowania decyzji przez przedsiębiorców. Mimo to, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna nieustannie przyciąga kolejne inwestycje, utrzymując niekwestionowaną pozycję lidera programu Polska Strefa Inwestycji (PSI) w zakresie pozyskanych nakładów, które od początku istnienia programu wynoszą łącznie ponad 19,2 mld złotych.

– W tym zakresie konkurujemy jedynie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, którą wyróżnia doskonale rozwinięta infrastruktura i aktywne wsparcie centralne, ale co istotniejsze – wyższy wskaźnik wsparcia w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez państwo. W praktyce oznacza to wyższe ulgi i zwolnienia podatkowe, na które mogą liczyć przedsiębiorcy inwestujący kapitał na Górnym Śląsku – podkreśla Prezes Zarządu WSSE Invest-Park Piotr Wojtyczka.

Ubiegły rok WSSE zakończyła na pozycji wicelidera w zakresie pozyskanych nakładów inwestycyjnych wynoszących ponad 3,3 mld złotych oraz nowoutworzonych miejsc pracy w liczbie 1163. Na terenie Invest-Parku powstaną również dwie z trzech największych inwestycji ogłoszonych w 2023 roku.

1. Projekt Aira, realizowany we Wrocławiu, przez znaną szerzej markę Heatly za kwotę ponad 1,27 mld zł oznacza uruchomienie blisko 800 nowych miejsc pracy.

2. Kolejna inwestycja niemieckiego lidera branży przemysłowej. Grupa Bosch zainwestuje przeszło 780 milionów złotych w fabrykę pomp ciepła w Dobromierzu, dając zatrudnienie dla 251 osób.

– Obie te inwestycje są dla nas szczególnym powodem do dumy. I to nie tylko dlatego, że zajęły ścisłe podium, ale przede wszystkim stanowią żywy dowód tego, że Dolny Śląsk stał się dla światowych potentatów miejscem najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć. W praktyce bowiem obie te inwestycje oznaczają milowy krok na drodze europejskiej transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii. O tym decyduje doskonałe położenie regionu, rozwinięte połączenia logistyczne z rynkami docelowymi i bliskość uznanych instytutów badawczych – mówił Prezes Zarządu WSSE Piotr Wojtyczka.

Pośród największych inwestycji zeszłego roku, nieobjętych programem PSI, nie sposób nie wspomnieć o przedsięwzięciu iONWAY. Ten joint-venture belgijskiego Umicore i grupy Volkswagen realizowany na terenie Nysy oznacza 900 nowych miejsc pracy i inwestycję o wartości 1 miliarda, 700 milionów euro, czyli aż 7 miliardów 800 milionów złotych.

W 2023 roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęła i kontynuowała szereg własnych inwestycji, takich jak:

1. Program budowy hal przemysłowo-magazynowych – Lokalne Centra Biznesu pochłoną blisko 150 mln złotych i zrealizowane są obecnie w 82%. Skalowalne obiekty o powierzchni 6.000 m2, posiadające zróżnicowane moduły i przestrzeń biurowo-administracyjną dostępne na wynajem lub leasing stanowią element strategii zmierzającej do pozyskania dodatkowych strumieni przychodowych.

2. Budowa bocznicy kolejowej w Jaworze – infrastruktura kolejowa i logistyczna w sąsiedztwie fabryki Mercedes-Benz. Obecny stan zaawansowania robót obejmuje ok. 92% zaplanowanych prac i pochłonie łącznie prawie 40 mln złotych.

3. Budowa dróg dojazdowych w Bolesławcu i Brzegu – inwestycje o łącznej wartości blisko 10 mln złotych zostały już w pełni zrealizowane i skomunikowały tereny inwestycyjne we wspomnianych podstrefach.

4. Największa w Polsce makroniwelacja terenu inwestycyjnego – prace obejmują teren o powierzchni ponad 223 ha i wyniosą ponad 150 mln złotych. Zakończenie prac przewiduje się na II kwartał bieżącego roku. Będzie to największy tego typu i zarazem najlepiej przygotowany kompleks pod inwestycje o strategicznym charakterze, zarówno w skali kraju jak i całej Europy Środkowej.

Efekty wytężonej pracy całego zespołu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej najlepiej oddają wyniki finansowe Spółki. Rok 2023 Invest-Park zamyka najlepszymi wskaźnikami w swojej 26-letniej historii:

  • 201,5 mln złotych przychodów;
  • 61,4 mln złotych zysku;
  • EBIDTA na poziomie blisko 90 mln złotych.

Proporcjonalnie do wyników rośnie również wartość spółki Invest- Park, która w porównaniu z 2020 rokiem wzrosła o 420% – z 380 mln złotych do ponad 1,5 mld zł.

– W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom WSSE, którzy są autorami tego sukcesu. Państwa zaangażowanie i pełny profesjonalizm budują zaufanie wśród inwestorów polskich i zagranicznych, co bezpośrednio przekłada się na wyniki spółki – podsumował Prezes Zarządu WSSE Invest-Park Piotr Wojtyczka.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty