https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka zabezpieczyła ruiny

– W związku z występującym zagrożeniem życia i zdrowia spowodowanym postępującą degradacją budynku przy ul. Bocznej 11 w Lubawce, podjęliśmy niezwłoczne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi Sławomir Antoniewski, Zastępca Burmistrza Lubawki.

– Przypominam, że budynek przy ul. Bocznej 11 w Lubawce jest własnością prywatną. Dokonaliśmy wizji w terenie oraz podjęliśmy natychmiastowe rozmowy, w wyniku których zostało ustalone, że budynek należał do nieżyjącej już osoby fizycznej. Ponieważ spadkobiorcy odmówili przyjęcia majątku, toczy się postępowanie, którego głównym celem jest uregulowanie stanu prawnego własności budynku. Obiekt znajduje się pod pieczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze. Ze względu na istniejące zagrożenie, w trybie natychmiastowym podjęliśmy decyzję o wyłączeniu z ruchu zarówno pieszego, jak również samochodowego, części ulicy Bocznej na wysokości zdegradowanego obiektu. Teren został wygrodzony oraz odpowiednio oznakowany do czasu usunięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności – apeluje zastępca burmistrza miasta.

Podobne działania zostały podjęte 29 grudnia 2023 r. Po informacji o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców wynikających z postępującej degradacji ruin budynku przy ulicy Kamiennogórskiej 11 w Chełmsku Śląskim, zostały podjęte działania, których celem było zabezpieczenia terenu wokół ruiny.

– Po dokonaniu wizji w terenie oraz ocenie sytuacji, zawiadomiliśmy o zagrożeniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze oraz Państwową Straż Pożarną w Kamiennej Górze. W trybie pilnym i w porozumieniu z zarządcą ul. Kamiennogorskiej, czyli Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze, dokonaliśmy czasowej zmiany organizacji ruchu przez wygrodzenie jednego pasa drogi na wysokości budynku w celu wyeliminowania zagrożenia dla pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Na bieżąco monitorujemy stan występującego zagrożenia. Jednak prosimy o większą uwagę podczas komunikacji na tym odcinku. Ruiny tego budynku są zabytkiem. Degradacja obiektu trwa od ponad 60 lat, jednak pozwolenie na jego rozebranie musi być poprzedzone zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie go z Rejestru Zabytków. Niestety, od kilkunastu lat gmina nie może otrzymać takiej zgody, więc temat rozbiórki jest ciągle odkładany. W tym roku przystąpiliśmy ponownie do próby uzyskania zgody na wykreślenie tego obiektu z Rejstru Zabytków – wyjaśnia Sławomir Antoniewski.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty