https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przyjaciele przyrody

– Jesień to pora roku obfitująca, nie tylko w malownicze, czerwono -żółte krajobrazy, ale też w święta poświęcone przyrodzie. Pierwsze z nich to uchwalony przez konwencję ekologiczną we Florencji w 1931 roku, Światowy Dzień Zwierząt przypada na 4 października, a zaraz po nim obchodzimy Dzień Drzewa. I nie mogło być inaczej, że oba te wydarzenia uczczono w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Szczawnie –Zdroju, które nosi imię Przyjaciół Przyrody – podkreśla Ramona Bukowska, radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

– W szczawieńskiej szkole odbyło się kilka konkursów plastycznych. Między innymi na portret ulubionego zwierzaka, plakat promujący ochronę drzewostanu oraz na najciekawszy zielnik szczawieńskich roślin. Dodatkowo uczniowie uzdolnieni literacko mogli napisać piękne wiersze o przyrodzie. Zwieńczeniem obchodów była zbiórka karmy dla zwierząt z wałbrzyskiego schroniska, którym – dzięki zaangażowaniu uczniów z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Szczawnie –Zdroju, będzie trochę łatwiej przetrwać zimę. Łącznie społeczność szczawieńskiej placówki uzbierała 290 kg. Podsumowaniem tych działań był apel, w czasie którego zostali nagrodzeni laureaci konkursów oraz uczniowie, którzy przynieśli najwięcej karmy. Rekordzistka przekazała w tym roku aż 60 kg! Serce rośnie, że wśród młodego pokolenia kwitnie miłość do przyrody i świadomość ekologiczna, o czym świadczyła duża frekwencja we wszystkich konkursach – podkreśla fundatorka nagród, radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ramona Bukowska, która przypomniała też uczestnikom apelu o genezie Światowego Dnia Zwierząt i o potrzebie niesienie im pomocy.

(RB)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty