https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkania na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 56,15 m2, położonego w budynku przy pl. Browarowym 1 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 796/6, obręb nr 6
o pow. 493 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00017296/2.
Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 15,1% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 109 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 45,66 m2, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 50/22, obręb nr 6 o pow. 214 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00020262/9.
Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 18,3% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 95 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 9 500,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 17,35 m2, położonego w budynku przy ul. Mostowej 6
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 200, obręb nr 3
o pow. 262 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00013540/0.
Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 3,2% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 39 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 000,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 25,47 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. Do lokalu przynależy kuchnia o pow. 11,59 m2, łazienka o pow. 2,92 m2, piwnica o pow. 4,58 m2. Ww. budynek położony jest na działce nr 162, obręb nr 6 o pow. 372 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00006036/2.
Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 4,5% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 85 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 8 500,00 zł do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty