https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomość

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż

nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 1100 w siedzibie UrzęduMiasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1a położony w Niedamirowie nr 68 wraz
z częścią udziałową działki nr 88 o pow. 2091m2 w udziale 9,89%
– zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod mieszklanictwo, zabudowę zagrodową i usługi.

Lokal użytkowy nr 1a położony na parterze  budynku, składa się z przedsionka, sali sprzedaży, magazynka, zaplecza i WC o łącznej powierzchni użytkowej 32,2 m2. Lokal użytkowy nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną.

Dla nieruchomościtej urządzona jestKW Nr JG1K/00019415/7 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.400,00 złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy o VAT.

Wadium w wysokości  1.870,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 5 grudnia 2023 roku, na konto Gminy LubawkaNr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A. w tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1a Niedamirów.”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lubawka, wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubawka i sołectwa Miszkowice.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty