https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

XIX Dolnośląski Konkurs Literacki „My Polacy – My Dolnoślązacy” o Laur Złotego Pióra

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” jest skierowany do młodzieży ponad 300 szkół województwa dolnośląskiego. W konkursie zwyczajowo bierze udział ok. 400 uczniów ze szkół podstawowych i liceów, którzy zgłaszają swoje prace w dowolnej formie literackiej na jeden z trzech podanych wcześniej tematów.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów. Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe), w formacie pdf, należy przesłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym przez stronę internetową konkursu.

Do wyboru są dwa tematy:

„(…) i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy / przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie” (Z. Herbert, Przesłanie pana Cogito). Twoje przemyślenia na temat problemów związanych z przebaczaniem.

„Estetyka i etyka są tym samym” (Ludwig Wittgenstein, Traktat logiczno–filozoficzny). Czy zawsze można postawić znak równości pomiędzy tymi pojęciami? Rozważ zależność między nimi.

Termin nadsyłania prac mija 16 listopada 2023 roku. Przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego pracę. Rozstrzygnięcie konkursu – 7 grudnia 2023 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny); ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.

Organizatorzy: Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, Liceum Salezjańskie we Wrocławiu, „Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska.

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS.

Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”, „TVP Wrocław”.

Mecenat: prof. Jan Miodek.

Patronat honorowy: Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski, ks. Marek Mendyk – Biskup Świdnicki, ks. Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki, ks. Bartłomiej Polański – Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu, Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 25-lecia Święta Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.zlote-pioro.pl

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty