https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Komputery dla uczniów

Rodzice uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej w Lubawce pierwsi podpisali umowy oraz protokoły przekazania sprzętu komputerowego z programu „Laptop dla ucznia”. 25 października 2023 roku komputery przenośne zostały przekazane uczniom klasy czwartych Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim oraz Szkoły Podstawowej w Miszkowicach.

– Program realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji jest rządową inicjatywą, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Sprzęt może być wykorzystywany do nauki oraz rozwijania talentów i zainteresowań – wyjaśnia Sławomir Antoniewski, Zastępca Burmistrza Lubawki. – Przypominam, że – zgodnie z podpisaną umową – przyjmujący komputer przenośny przez 5 lat od dnia zawarcia umowy nie może dokonać w stosunku do przedmiotu umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności nie może dokonać zbycia przedmiotu umowy, nie może oddać go w użyczenie, nie może dokonać wynajmu lub przekazania do użytku osobom trzecim. Nie może usunąć wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z ustawy lub identyfikujących przedmiot umowy. Osoba przyjmująca otrzymany komputer ma obowiązek okazania go w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem (jeżeli zaistnieje taka potrzeba). Ponadto musi  uczestniczyć w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet dotyczących realizacji projektu.

(MZ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty