https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto wspiera policję

Urząd Miasta w Kamiennej Górze regularnie wspiera kamiennogórskich policjantów. Tym razem burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał zastępcy komendanta powiatowego podinspektora Mariusza Rusieckiego materiały edukacyjne. Posłużą one do organizowania zajęć z dziećmi i młodzieżą. Na zajęciach edukacyjnych policjanci będą mogli także zaprezentować tzw. NARKOogogle, symulujące skutki używania narkotyków lub przedawkowania leków. W sumie, na zakup tego sprzętu oraz materiałów profilaktycznych (ulotki edukacyjne) i odblasków dla pieszych, miasto wydało ponad 2 tys. zł. Pieniądze pochodzą z funduszu Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok.

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty