https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyrównywanie szans i rozwój infrastruktury inwestycyjnej

Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Piotr Wojtyczka uczestniczył w dwóch konferencjach prasowych, podczas których mówi o Polskiej Strefie Inwestycji oraz o wsparcie infrastruktury terenów inwestycyjnych.

W Sycowie prezes WSSE „INVEST-PARK” mówi o działalności Polskiej Strefy Inwestycji i jej udanych efektach wyrównywania nierówności między dużymi aglomeracjami, a obszarami mniej rozwiniętymi.

– Rozumiemy, że zrównoważony rozwój gmin i powiatów stanowi silny fundament nowoczesnej gospodarki, dlatego niezmiernie się cieszę obserwując kolejnych inwestorów lokujących swój kapitał m.in. tu – w podstrefie Syców, gdzie – jako WSSE „INVEST-PARK” – jesteśmy obecni od ponad 10 lat – podkreślił Piotr Wojtyczka, który wraz z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremski i Burmistrzem Sycowa Dariuszem Maniakiem przybliżyli warunki wsparcia inwestycji przez Polską Strefę Inwestycji, a także zaprosili sektor małych i średnich przedsiębiorstw do dołączenia do WSSE „INVEST-PARK” właśnie w Sycowie, gdzie dostępne są obecnie 3 działki odpowiednie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Łącznie ich powierzchnia to 3 ha, a 70% z tej powierzchni może zostać zabudowane.

– Z kolei w Opolu WSSE „INVEST-PARK” podsumowała działalność lokalną w tej nieco większej skali i na przykładzie 111 hektarowego terenu pokazaliśmy, jak odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego i wsparcie infrastruktury terenów inwestycyjnych zapewniają napływ dużych przedsiębiorców – mówi Piotr Wojtyczka, który wyraził ogromne zadowolenie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, który aż 100 mln złotych przeznaczy na infrastrukturę przemysłową w Opolu. – Środki z programu miasto przeznaczy na budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, m.in. dla tej nieruchomości, co pozwoli na przyciągnięcie strategicznych inwestorów, którzy zmienią oblicze Opola i całego województwa.

Natomiast dr hab. inż. Marcin Lorenc, który był partnerem i współgospodarzem III Forum Rozwoju Regionalnego przybliżył wnioski z wydarzenia i plany wobec Opolszczyzny na kolejne lata. Zakładają one współpracę środowisk akademickich, samorządowych i biznesowych, by rozwój tutejszej gospodarki opierał się na solidnych fundamentach technicznych i organizacyjnych.

(JM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty