https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pamięci prałata Pająka

22 października 2023 r. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu odbyły się uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej księdza prałata Stanisława Pająka.

– Ks. Stanisław Pająk od 1980 r. do 2007 r. był proboszczem tej Parafii, a od 2007 r. do 2023 r. jej rezydentem. Ponadto ks. Stanisław był wieloletnim kapelanem wałbrzyskich Sybiraków, dla których był duchowym drogowskazem. Nagła śmierć 2 kwietnia 2023 r. u bramy poniatowskiej świątyni, w której do końca ks. Stanisław sprawował posługę kapłańską, okryła żalem i smutkiem całą dzielnicę i środowisko Sybiraków – mówi Wacław Kwieciński, przewodniczący komitetu budowy tablicy.

Uroczystą mszę świętą koncelebrowali księża: Krzysztof Moszumański, Kazimierz Kordek i Krzysztof Myszogląd.

– W naszych sercach i w naszej pamięci ks. Stanisław pozostanie na zawsze, ale jako parafianie postanowiliśmy wykuć pamięć o księdzu w granitowej płycie, by nasze dzieci i wnuki wiedziały jak ważną osobą był dla nas. I tak powstała tablica, którą umieściliśmy na granitowym bloku, a całość jest usytuowana między plebanią a kościołem, czyli na ostatniej drodze życia ks. Stanisława. Tablica powstała dzięki ofiarności społeczności Poniatowa, ale ofiary były składane również na zorganizowanej przez Panią Edytę Zając zbiórce internetowej. Za wszystkie złożone ofiary składam ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Podziękowania kieruję także do Pana Piotra Mej – kamieniarza z Piaskowej Góry – za ofiarowanie granitowej płyty na tablicę i płyty pod tablicą na kwiaty i znicze. Serdecznie dziękuję również właścicielowi kamieniołomu w Kostrzy pod Strzegomiem – Panu Ryszardowi Żmijewskiemu – za ofiarowanie granitowego bloku, a prezesowi strzegomskich Sybiraków Romanowi Asyngerowi za pomoc w załatwieniu tego bloku. Wielkie podziękowania składam Panu Pawłowi – właścicielowi wałbrzyskiej firmy Restel za transport tego bloku z kamieniołomu do Wałbrzycha, za przygotowanie bloku i podłoża oraz osadzenie tego bloku we właściwym miejscu. Dziękuję wszystkim za prace porządkowe wokół tablicy i za przygotowanie słodkiego poczęstunku – powiedział podczas nabożeństwa Wacław Kwieciński, który odczytał także własny wiersz napisany ku czci ks. Stanisława.

(WK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty