https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Od 26 października do 7 listopada 2023 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. Projekt rocznego program współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. oraz formularz konsultacji znajduje się pod adresem https://www.bip.gluszyca.pl.

(SK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty