https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Lokal użytkowy na sprzedaż

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości :

 1. Lokal użytkowy położony w Nowych Bogaczowicach przy ul. Głównej 10 o powierzchni 64,40 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 24/1 o pow. 792 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00034663/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł.
  Wadium: 5 000,00 zł.
  Opis lokalu:
  Lokal użytkowy znajduje się na parterze i składa się z :
 2. sala 1 – pow. 23,35 m2
 3. sala 2 – pow. 23,35 m2
 4. komunikacja – pow. 5,15 m2
 5. zaplecze – pow. 5,89 m2
 6. umywalnia – pow. 3,58 m2
 7. WC – pow. 1,54 m2
 8. WC – pow. 1,54 m2
  razem powierzchnia użytkowa lokalu: 64,40 m2
  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.
  Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne. Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie własności działki gruntu nr 24/1 obręb Nowe Bogaczowice wynosi 195/1000 = 19,5 %.
  Budynek mieszkalny położony przy ul. Głównej 10 to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.
  Działka nr 24/1 o pow. 792 m2 położona jest bezpośrednio przy ul. Głównej. Działka ma kształt regularny. Wokół zabudowa mieszkaniowa. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, wielorodzinnej).
  W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargu organizowanym w dniu 30.08.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2023 r. o godz. 11.00 w sali nr 12 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 09.11.2023 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 29 lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Nowych Bogaczowicach, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 05.10.2023 r. do 14.11.2023 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty