https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Roboty drogowe w Gminie Marciszów

Trwa realizacja wielu inwestycji drogowych na terenie Gminy Marciszów. Ekipy remontowe pracują nie tylko w Marciszowie, ale także w innych sołectwach.

Remontu doczekała się droga gminna nr 114459D w Ciechanowicach – biegnąca wzdłuż muru Zespołu Pałacowo-Parkowego. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg kwotą ponad 361 tysięcy złotych.

– Jestem bardzo zadowolony, gdyż będziemy mogli kompleksowo wyremontować drogę za pałacem Ciechanowice, która ma nie tylko znaczenie lokalne, ale stanowi także ważne połączenie komunikacyjne dla ruchu turystycznego – mówi wójt Wiesław Cepielik. Wartość całości robót wynosi 446 847,93 zł.

W tej samej miejscowości wyremontowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych. Gmina Marciszów otrzymała na to zadanie dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 143 520 zł. Dzięki tej dotacji jeszcze w tym roku zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej między Ciechanowicami a Świdnikiem. W samym Świdniku wyremontowane zostaną dwie drogi: na działce nr 385/4 oraz droga nr 114354D. Oba zadania wykona firma Inżynieria Lądowa Interko z Kamiennej Góry, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość tej inwestycji wynosi 491 081,20 zł.

Sporo dzieje się także w samym Marciszowie. Zakończyła się już przebudowa drogi nr 114480D  – ul. Głównej, pomiędzy budynkami 118 i 120. Koszt tej inwestycji, sfinansowanej ze środków budżetu Gminy, wynosi 146 668,28 zł. Wyremontowana zostanie także droga dojazdowa do gruntów rolnych w Marciszowie – na odcinku do stacji transformatorowej. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 137 280 zł ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

– Oprócz przebudowy odcinka, na którym powstanie jezdnia asfaltowa, planujemy także w późniejszym czasie poprawić stan drogi gruntowej do lasu, a w szczególności zadbać o odwodnienie, aby woda nie spływała na drogę krajową, jak dotychczas – podkreśla wójt Wiesław Cepielik. Termin realizacji tego zadania mija 20 października 2023 roku, a jego koszt wynosi blisko 639 tys. zł.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty