https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Baza dla harcerzy

Przedstawiciele drużyn harcerskich, które działają i planują tworzyć swoje bazy w Gminie Mieroszów spotkali się z włodarzami miasta.

Do mieroszowskiego ratusza przyszli instruktorzy reprezentujący 1 Sudecką Drużynę Harcerek „Galaktyka” oraz 1 Sudecką Drużynę Harcerzy „Virtus” im. Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Podczas spotkania z przedstawicielami mieroszowskiego samorządu zostało ustalone, że jeszcze w tym roku w budynku przy ulicy Żeromskiego 30 zostaną przekazane odświeżone pomieszczenia z przeznaczeniem na stworzenie bazy harcerskiej. Harcerze planują także przygotować gry terenowe, na uroczystość otwarcia Mieroszowskiego Szlaku Dzika, które odbędzie się 7 października 2023 r.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty