https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkania na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 56,15m2, położonego w budynku nr 1 przy pl. Browarowym
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 796/6, obręb nr 6 o pow.
493 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00017296/2.
Przetarg odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 15,1 % udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 129 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
13 000,00 zł do dnia 17 października 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej
w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

***

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 45,66 m2, położonego w budynku nr 6 przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 50/22, obręb nr 6 o pow.
214 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00020262/9.
Przetarg odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 18,3 % udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 110 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
11 000,00 zł do dnia 17 października 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej
w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

***

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 25,47 m2, położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 36 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 162, obręb
nr 6 o pow. 372 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006036/2.
Przetarg odbędzie się 24 października 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 4,5% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 99 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
10 000,00 zł do dnia 17 października 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty