https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyremontują świetlicę

Gmina Lubawka podpisała umowę na realizacje zadania „Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w Błażejowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Błażejów będzie obejmował wykonanie zabudowy sufitu w technologii płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wraz z wymianą oświetlenia w głównej sali świetlicy. Urząd marszałkowski udzielił Gminie Lubawka pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 21 792 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty