https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie mieszkanie chronione

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki podpisał umowę na utworzenie mieszkania chronionego dla osoby niepełnosprawnej w miejscowości Grzędy. Prace będą polegały na przebudowie i wyposażeniu lokalu mieszkalnego w Grzędach, z przeznaczeniem na utworzenie tam mieszkania chronionego wspieranego, które jest formą pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu oraz realizacji kontaktów społecznych. Koszt inwestycji wynosi 116 000 zł, ale gmina dostała na ten cele 82 398 zł dotacji z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rok 2023.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty