https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Charytatywny rajd rowerowy i festiwal nordic walking

IV Rajd Rowerowy dla Hospicjum 20 sierpnia przejedzie z Wałbrzycha przez Jedlinę-Zdrój, Boguszów – Gorce i Czarny Bor do Sokołowska.

– Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Jej celem jest także zwrócenie uwagi na los chorych i ich rodzin z hospicjum w Wałbrzychu oraz 68 dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych objętych rehabilitacją. To również rozwój świadomości społecznej w zakresie promowania idei hospicyjnej – ,,Hospicjum to też życie”, a także popularyzacja kolarstwa jako formy rekreacji ruchowej oraz upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które 20.08.2023 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w 20.08.2023 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 roku życia, poza pisemną zgodą rodziców, mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego, który przez cały czas trwania rajdu będzie jechał obok dziecka na rowerze – wjaśnia Renata Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu.

W rajdzie udział może wziąć 300 uczestników, którzy będą mieli do pokonania ok. 65 km. Na czele rajdu będzie pilot – oznakowany pojazd policji lub straży miejskiej. Uczestnicy rajdu będą się poruszać w 3 kolumnach, w każdej po 100 rowerzystów. Odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami wynosić będzie ok 100 m. Na dużych skrzyżowaniach ruchem drogowym będą kierowali policjanci. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW dla uczestników rajdu wyłącznie zapisanych przez stronę̨ https://online.datasport.pl/. W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizatorzy zapewniają serwis rowerowy. Uczestników rajdu zabezpieczać będą: ambulans, straż̇ pożarna, policja i inne służby. Grupę̨ będzie zamykała osoba ze służb porządkowych oraz samochód hospicyjny z lekarzem.

– Biuro rajdu będzie czynne 20.08.2023 r. w godz. 6.30 – 8:15 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej przy ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu. Darowizna w dniu rajdu (tj. 20.08.2023 r.) wynosi 80 zł, przy czym w przypadku dokonania darowizna po 10.08.2023r. zastrzegamy możliwość wydania niepełnego pakietu startowego. W ramach darowizny każdy uczestnik otrzyma: pakiet startowy, koszulkę, ciepły posiłek po zawodach, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie. Dochód z imprezy przekazany zostanie na zakup samochodu dla hospicjum domowego. Weryfikacja uczestników i wydawanie pakietów startowych odbędzie się 19.08.2023 r. w godzinach 15.00-18.00 oraz w dniu rajdu w godz. 6:30 –8:15 w biurze rajdu. Zgłoszenia przyjmowane są online przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://online.datasport.pl/. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia darowizna startowa. Zapisując się na rajd uczestnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać – dodaje Renata Wierzbicka.

XII Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej

20 sierpnia w Sokołowsku zorganizowany zostanie XII Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej.

Zapisy będą prowadzone przed startem od godz. 9:00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku (ul. Unisławska 4) lub pod adresem e-mail: zofia.przygoda@gmail.com. Udział w marszu jest bezpłatny!

Start marszu na 10 km o godzinie 11.00, a na 5 km o godzinie 11:30. Loteria fantowa została zaplanowana na godzinę 13.00.

W programie imprezy:

– wspólny marsz leśny,

 -darmowe dmuchańce dla dzieci,

– muzyka na żywo,

– grill z kiełbaskami, grochówka, zimne napoje.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty