https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze na drogi

Dolnośląskie powiaty i gminy otrzymają ponad 57 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania, które będą zrealizowane do końca 2023 roku. Wśród beneficjentów są:

– Gmina Czarny Bór, która odstała 369 166 zł na remont drogi na działce numer 171 w Grzędach;

– Gmina Głuszyca, która dostała 1 431 798,40 zł na remont ulicy 11 Listopada w Głuszycy;

– Gmina Marciszów, która dostała 361 916,00 zł na remont drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach.

– Będziemy mogli kompleksowo wyremontować drogę za pałacem Ciechanowice, która ma nie tylko znaczenie lokalne, ale stanowi także ważne połączenie komunikacyjne i dla ruchu turystycznego. Remont będzie polegał na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu nowej, dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Zostaną również wykonane pobocza z kruszywa łamanego w granicach pasa drogowego. Szacowana wartość zadania to ponad 450 000 zł – mówi Wiesław Cepielik, Wójt Gminy Marciszów.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty