https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Fotografia sołecka w Starym Julianowie

Fotografia sołecka to nowe wydarzenie prospołeczne, będące sposobem na integrację i budowanie wspólnej, lokalnej tożsamości wśród mieszkańców Starego i Nowego Julianowa. Tegoroczna, pierwsza edycja zainicjowana przez sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Julianowie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wydarzenie ma szansę wpisać się w lokalną tradycję i regularnie dostarczać materiałów do kronik opisujących losy obu wsi i ich mieszkańców.

(KŻ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty