https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują mieszkania i zabytki

Miasto Kamienna Góra dostało pieniądze na dofinansowanie remontów zabytków oraz na wymianę źródeł ogrzewania w mieszkaniach.

650 tys. złotych trafiło do miasta Kamienna Góra z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 150 tys. złotych sfinansuje pierwszy etap remontu sufitu Sali Freskowej w Muzeum Tkactwa. Zabytek wymaga przeprowadzenia pilnej konserwacji. Zdobiony polichromiami i sztukateriami sufit jest obecnie pokryty kilkoma warstwami przemalowań, które zakrywają pierwotne zdobienia. Celem prac konserwatorsko-restauratorskich będzie usunięcie wtórnych warstw malarskich, w wyniku czego zostanie odsłonięta oryginalna dekoracja pomieszczenia. Uszkodzenia w postaci pęknięć, ubytków tynku i polichromii zostaną uzupełnione. 500 tys. złotych pokryje koszty prac remontowych na dachu kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Należy tam wymienić część pokrycia dachowego, wzmocnić lub wymienić zniszczone elementy konstrukcyjne, wykonać obróbki blacharskie, zamontować rynny i rury spustowe.

Ciepłe Mieszkanie

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na 13 250 000 zł. Miasto Kamienna Góra otrzyma je ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

– Dzięki dotacji będzie możliwa wymiana źródeł ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej w około 600 lokalach mieszkalnych na terenie naszego miasta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów).

Podobnie jak w programie Czyste Powietrze wysokość dotacji będzie uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł (30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych). Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy) na efektywne energetycznie pompy ciepła, kotły gazowe, piece na pellet, ogrzewanie elektryczne przyłącze do sieci ciepłowniczej, czy na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Ponadto dofinansowanie obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej oraz dokumentację projektową. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków dla zainteresowanych dofinansowaniem mieszkańców Kamiennej Góry.

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty