https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ekologiczne pożegnanie szkół

Uczniowie klas ósmych szkół w podstawowych w Gminie Lubawka podjęli działania, które stanowią z jednej strony pamiątkę po ich nauce w tych placówkach, a z drugiej strony staną się początkiem nowej tradycji dla przyszłych roczników kończących w nich edukację.

Absolwenci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce przygotowali projekt „Zielony Azyl”, który uwzględniał zrealizowanie deszczowej ściany – tytułowego zielonego azylu, obsadzonego kwitnącymi kwiatami oraz białego ogródka. Absolwenci z klas 8a, 8b, 8c, 8d roku szkolnego 2022/2023 z palet transportowych, pomalowanych na zielono, zbudowali rusztowanie i obsadzili je wieloletnimi oraz jednorocznymi roślinami w otoczeniu ogródka. Wszystko to stanowi wspaniały przykład małej retencji i uzupełnia przyszkolny teren o ekologiczne elementy.

Młodzież opuszczająca mury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim zostawiła po sobie jabłonki w stworzonym sadzie absolwenta, w którym można przysiąść na ławeczce i odpocząć. „Sad Absolwenta” jest darowizną uczniów klas ósmych dla społeczności szkolnej i mieszkańców Chełmska Śląskiego. Waśnie tak, uczniowie z klas 8a i 8b postanowili rozpocząć tworzenie unikatowego sadu, w którym każdy znajdzie dla siebie dogodne miejsce, znajdzie cień i swój ulubiony owoc. W sadzie są już wiśnie i grusza, a posadzone przez uczniów drzewka jabłoni, uzupełnione dekoracyjną ławeczką, stanowić będą w przyszłości trzon okazałego przyszkolnego, różnorodnego sadu.

A ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, przy współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, zrealizowali projekt pn. „Zapylacze to nie tylko pszczoły”.

– Realizacja projektów, w zależności od szkół, zajęła kilka miesięcy. W tym czasie gromadzone były niezbędne informacje służące wykonaniu projektów, kupowane były niezbędne materiały i wykorzystywano merytoryczną wiedzę prelegentów. Takich inicjatyw nam potrzeba, bo kształtują w młodych ludziach wyczucie wrażliwości estetycznej, poszerzają ekologiczne horyzonty i pozwalają im się doskonale czuć w urządzonych zielonych przestrzeniach – podkreśla Zastępca Burmistrza Lubawski Sławomir Antoniewski.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty