https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują remonty zabytków

Gminy z powiatów wałbrzyskiego i kamiennogórskiego dostały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na prace remontowe w zabytkowych obiektach.

Boguszów – Gorce

– Kolejne wnioski złożone przez Gminę Boguszów-Gorce znalazły odzwierciedlenie w finansowaniu, tym razem w pierwszym etapie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład – mówi Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce. – Na modernizację wieży zabytkowego ratusza w Boguszowie-Gorcach przeznaczymy 270 000zł. Wieża ratusza to nie tylko szpic. Obiekt zabytkowy od lat wymaga remontu, rekonstrukcji elementów budowlanych i instalacyjnych, będących częścią budynku. Poza drobnymi naprawami dachu przy szpicy ratusza i „usunięciem” kapsuły czasu z wnętrza szpicy, w poprzednich latach nie zrobiono nic. Zakres prac obejmie wnętrza trzech najwyższych kondygnacji wieży, wraz z renowacją znajdującego się w ich wnętrzu mechanizmu zegara i wymianą tarcz zegarowych oraz obejmuje dach wieży, latarnię, hełm i szpic. Planowany jest także montaż oświetlenia w latarni wieży, podświetlenia tarcz zegara i instalacji piorunochronnej. Pozostałą część dofinansowania przeznaczymy na: zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej w Boguszowie-Gorcach – 150 000 zł; rewitalizację cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach – 290 000 zł; rewitalizację cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach – 290 000 zł.

Czarny Bór

Gmina Czarny Bór dostała 1 249 281 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na: remont tynków i malatur wewnętrznych ścian nawy głównej oraz  przedsionka kościoła pw. św. Jadwigi w Grzędach – 102 900 zł; remont dachu kościoła w Witkowie – 362 381 zł oraz remont i kolorystykę elewacji zabytkowego budynku oficyny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Czarnym Borze – 784 000 zł.

Głuszyca

Gmina Głuszyca z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów pozyskała 980 tys. zł. Dotacja zostanie przeznaczona na rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Parkowej w Głuszycy.

Gmina Marciszów

Gmina Marciszów otrzymała dotację na prace konserwatorskie przy zabytkach dla następujących projektów: modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie – 386 000; modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędzisławiu – 365 600 zł.

– W ramach tego programu pozyskaliśmy także środki na udzielenie dotacji na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Parafii Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie – na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła w wysokości 343 000 zł oraz dla Parafii św. Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła w wysokości 197 470 zł. Oczekujemy na udostępnienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnych promes, aby móc rozpocząć realizację zadań – mówi Wiesław Cepielik, Wójt Gminy Marciszów.

Gmina Mieroszów

Do Gminy Mieroszów trafią środki na remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mieroszowie – 217 899,46 zł oraz na remont dachu Schroniska PTTK Andrzejówka  – 568 400 zł.

– Uratujemy dach w Andrzejówce! Mamy nadzieję, że ta kwota wystarczy na odtworzenie tak pięknego dachu jaki był tutaj przed wojną. Szczególne podziękowania składamy Burmistrzowi Mieroszowa Andrzejowi Lipińskiemu za uwzględnienie naszych potrzeb. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia turystów będą cieszyć się z działań, które zainicjowaliśmy. Dziękujemy w imieniu swoim oraz wszystkich tych, którzy ratują zabytki w naszym kraju. Wkrótce zaczynamy walkę o ratowanie okien w Andrzejówce – podkreślają gestorzy legendarnego schroniska.

Gmina Stare Bogaczowice

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice dofinansowanie otrzymały zadania:

– remont dachu kościoła filialnego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubominie (etap II) – 140 tys. zł;

– renowacja i konserwacja zabytkowych obiektów wyposażenia wnętrza pocysterskiego kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach – 952 tys. zł.

Świebodzice

– Gmina Świebodzice złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Wnioski opiewały na kwotę 14 113 201,47zł. Jedynym wnioskiem, który zyskał aprobatę Prezesa Rady Ministrów był wniosek obejmujący kompleksowy remont wnętrza zabytkowego obiektu sakralnego Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach wraz z infrastrukturą bezpieczeństwa – mówi Zastępca Burmistrza Świebodzic Tobiasz Wysoczański, który 17 lipca w strzegomskim magistracie odebrał z rąk ministra Michała Dworczyka promesę w wysokości 960 000 zł. W spotkaniu uczestniczył również proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Tadeusz Chlipała.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty