https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uwaga na pociągi

Na liniach kolejowych Wałbrzych Główny – Mezimesti i Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój znów kursują pociągi. – Proszę o właściwe i odpowiedzialne zachowanie na terenach kolejowych, szczególnie na przejazdach i przejściach przez tory – apeluje Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dariusz Kolubka.

Pociągi relacji Wrocław Główny – Wałbrzych – Boguszów-Gorce – Unisław Śląski – Mieroszów – Mezimesti – Adrszpach obsługują także nowy przystanek – Boguszów-Gorce Dzikowiec. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu w ciągu drogi gminnej nr 115992D, czyli ul. Sportowej w Boguszowie Gorcach, zmienił system zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego. Zamontowana została samoczynna sygnalizacja świetlna.

– W związku z tym proszę o właściwe i odpowiedzialne zachowanie na terenach kolejowych, szczególnie na przejazdach i przejściach przez tory – apeluje Dariusz Kolubka. – 24 czerwca 2023 r. pociągi pasażerskie wróciły także na trasę Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Stacje i przystanki są przygotowane do obsługi wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na tej trasie jest 25 przejazdów kolejowo–drogowych. Wszystkie są odpowiednio zabezpieczone. Zachowując zasady ruchu drogowego, bezpiecznie przejdziemy lub przejedziemy przez tory. Apeluję o właściwe i odpowiedzialne zachowanie na terenach kolejowych, w szczególności na przejazdach i przejściach przez tory. Zwracam się z prośbą do rodziców i opiekunów, aby zwrócili uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jeśli droga do szkoły lub w codziennych planach prowadzi przez teren kolejowy, bądź przejścia i przejazdy kolejowo – drogowe. Rozwaga kierowców i pieszych, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i odpowiedzialność za życie współpasażerów samochodów i podróżnych w pociągach, pozwolą uniknąć tragedii i odpowiedzialnie podróżować. Prosimy o bycie ambasadorami bezpieczeństwa, odpowiedzialne zachowanie na przejazdach kolejowo – drogowych i motywowanie do tego członków rodziny i znajomych. osób.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 266 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój realizowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na linii o długości 21,41 km objętej projektem znajdują się 23 mosty i wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. Dawna linia nr 285 (a dziś 266) to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska, a jej trasa wiedzie m.in. przez Lubachów, Zagórze Śląskie i Jugowice. Rewitalizacja obejmowała m.in. przebudowę i rewitalizację nawierzchni kolejowej oraz podtorza, peronów, przystanków, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, roboty towarzyszące.

W ramach środków europejskich wynegocjowanych przez Aglomerację Wałbrzyską, wydzielone zostały środki przeznaczone na projekty transportowe, w tym 18,7 mln euro na projekt pod nazwą „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina -Zdrój”. Wpisanie projektu do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej otworzyło drogę PKP S.A. do ubiegania się o dofinansowanie i realizację inwestycji. Na projekt o wartości 110 935 449,81 zł wydatków kwalifikowanych, przyznana została dotacja ze środków ZIT AW w wysokości 94 295 132,33 PLN, co stanowi 85% kosztów. Bez środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu, a pochodzących z puli dotacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonej dla ZIT AW, nie byłoby możliwości realizacji inwestycji. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty