https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Autobusem linii nr 15 do Mezimesti

Na mocy porozumień pomiędzy: miastem Mezimesti w Republice Czeskiej, Gminą Mieroszów a Śląskim Konsorcjum Autobusowym 1 lipca 2023 r. wznowione zostały kursy autobusów do Mezimesti. Autobusy linii nr 15 z przystanku Nowy Świat w Wałbrzychu odbywają się w godzinach: 9:01, 14:00, 16:00, 19:51, a kursy powrotne z przystanku Mezimesti – Dworzec w godzinach: 9:57, 14:57, 17:15, 20:59. Wskazane kursy nie są dodatkowymi połączeniami. Realizacja przewozów do Mezimesti odbywa się w ramach istniejących połączeń.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty