https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: kradzież – przestępstwo czy wykroczenie?

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi również nastał czas zwiększonej aktywności drobnych przestępców, w tym tzw. kieszonkowców. Stracić, przez chwilę nieuwagi, można nie tylko małe rzeczy, jak portfel czy telefon, ale również większe, jak torebki czy plecaki. Pojawia się naturalne pytanie: co grozi złodziejowi za dokonanie, lub nawet usiłowanie dokonania, kradzieży? Odpowiedź nie jest oczywista, gdyż kradzież stanowi tzw. czyn przepołowiony. Oznacza to, że niektóre przypadki kradzieży będą stanowiły przestępstwo, a inne wykroczenie.

Zarówno przestępstwo jak i wykroczenie, w zasadzie obejmują te same znamiona, które w najprostszej formie można określić, jako zabór rzeczy w celu jej przywłaszczenia. Żeby dokonać rozróżniania, koniecznym stało się sięgnięcie przez ustawodawcę po dodatkowe kryterium, którym jest wartość skradzionej rzeczy. W aktualnym stanie prawnym, wykroczeniem jest kradzież rzeczy o wartości do 500 zł, przy czym od października 2023 roku, kwota ta ma wzrosnąć do 800 zł.

Za popełnienie wykroczenia grozi kara aresztu do 30 dni, kara ograniczenia wolności lub grzywna do 5000,00 zł. Przestępstwo z kolei podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, w typie podstawowym oraz karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, w tzw. przypadku mniejszej wagi. Istnieje jeszcze typ kwalifikowany przestępstwa kradzieży, tzw. kradzież szczególnie zuchwała. W typie tym zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do 8 lat.

Co może wydawać się interesujące, kradzież szczególnie zuchwała zawsze będzie stanowiła przestępstwo. Czym wobec tego charakteryzuje się kradzież zuchwała? Otóż jest to:

 1) kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;

2) kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach.

Zakwalifikowanie danego czynu, jako wykroczenia powoduje także, że o wiele krótszy jest okres przedawnienia danego czynu.

Innym, często spotykanym, czynem przepołowionym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, po spożyciu alkoholu. Czyn ten jest przestępstwem, gdy pojazd prowadziło się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) lub pod wpływem środka odurzającego. Z kolei, gdy osoba prowadząca pojazd znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) mamy do czynienia z wykroczeniem.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty