https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż działka w Wałbrzychu

Komunikat: ogłoszenia o zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 274/26, 274/27, 274/28, 274/117, 274/118 Obr. 0019 – Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 22129 m2, położonego w Wałbrzychu przy ul. Kraka

Wałbrzyski Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania:

Od 03 lipca do 20 lipca 2023r.

Treść:

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ położonej w miejscowości Wałbrzych przy ul. Kraka, dz. ewid. nr 274/26, 274/27, 274/28, 274/117, 274/117 Obr. 0019 – Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 22129 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 lipca 2023r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 25.07.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala nr 108.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.
w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/uslugi/przetargi-oferty-remontowe

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty