https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

WSSE „INVEST-PARK” będzie współpracować z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich

W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy WSSE a Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich. Głównym celem współpracy będzie skuteczne dążenie do utworzenia filii tego uniwersytetu w Wałbrzychu.

Podjęta współpraca jest odpowiedzią na kluczowe wyzwanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest brak kadry medycznej. Uczelnia zainicjowała proces utworzenia filii w Wałbrzychu, co wpisuje się w działania wspierające rządowy plan zwiększenia liczby absolwentów na kierunku lekarskim.

– Nie można przejść obojętnie obok tak istotnego społecznie projektu, ponieważ działania te wpisują się w politykę rozwojową całego regionu wałbrzyskiego. Mają mieć realny wpływ na zabezpieczenie na wysokim poziomie opieki zdrowotnej wszystkich mieszkańców regionu, w tym pracowników WSSE, czy pracowników podmiotów działających w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- mówi Piotr Wojtyczka Prezes Zarządu WSSE.

Strony nawiązały współpracę partnerską w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w zakresie związanym z funkcjonowaniem przyszłej filii uczelni w Wałbrzychu. Zgodnie z listem intencyjnym będą wspólnie konsultować program i koncepcję kształcenia na kierunku lekarskim celem doskonalenia i uwzględnienia potrzeb społeczno-gospodarczych.

– Podpisanie listu intencyjnego z WSSE „INVEST-PARK” jest kolejnym ważnym elementem wspierającym proces utworzenia filii UMW i kształcenia kadr medycznych w Wałbrzychu. Nasza współpraca partnerska pozwoli na wypracowanie programu i koncepcji kształcenia na kierunku lekarskim z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych mieszkańców Wałbrzycha i okolic. A Uniwersytet Medyczny ze swoją ponad 70-letnią tradycją, jest gwarantem wysokiej jakości tych działań – mówi prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW.

WSSE oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich deklarują dodatkowo podjęcie współpracy m.in. w następujących obszarach: wspieranie rozwoju i uczestnictwo w projektach badawczych, inicjowanie wspólnych projektów badawczych oraz wsparcie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność i badania, czy wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe.

Swojej radości z planowanych działań nie kryje również Wicemarszałek Województwa DolnośląskiegoGrzegorz Macko.

 – Utworzenie filii Uniwersytetu Medycznego w Wałbrzychu to doskonała informacja dla regionu. Kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie, to duża szansa na rozwój regionu i przyciągnięcie młodych ludzi do Wałbrzycha, a także w przyszłości do placówek medycznych umiejscowionych na terenie regionu wałbrzyskiego. Jako samorządowcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zrobimy wszystko, aby ten ambitny projekt jak najszybciej się zmaterializował.

(JM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty