https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Stare Bogaczowice w 10 najlepszych gmin wiejskich w Polsce!

– Gmina Stqare Bogaczowice znalazła się w pierwszej dziesiątce w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r. – podkreśla z duma Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r. przygotowany został przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W analizie wykorzystany został ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstawał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce poprzednich w latach. Są to: udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta), relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta), udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta), obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (destymulanta), udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń (stymulanta), relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta) oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta). Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem. Zaproponowany zestaw zmiennych na wstępie poddano weryfikacji pod kątem nośności informacji (poziom zróżnicowania zmiennej), nadmiarowości (korelacje wzajemne) oraz normalności rozkładów. Kryterium informacyjne zostało spełnione przez poszczególne zmienne, przy czym jako cezurę przyjęto zmienność cechy mierzoną współczynnikiem zmienności na poziomie co najmniej 10%. Badane zmienne posiadają rozkłady odpowiadające rozkładowi normalnemu lub zbliżonemu do normalnego.

W grupie 1513 gmin wiejskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. Michałowice (woj. mazowieckie), 2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie), 3. Baranów ( woj. wielkopolskie), 4. Kozielice (woj. zachodniopomorskie), 5. Bełchatów (woj. łódzkie), 6. Radwanice (woj. dolnośląskie), 7. Szumowo (woj. podlaskie), 8. Krzyżanów (woj. łódzkie), 9. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), 10. Stare Bogaczowice (woj. dolnośląskie).

– Cieszę się, że codzienna praca zespołu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice i radnych Rady Gminy Stare Bogaczowice została także doceniona przez specjalistów od finansów. Od objęcia przeze mnie urzędu Wójta Gminy Stare Bogaczowice, podejmujemy wiele działań, których celem jest zrównoważony rozwój całej gminy – podkreśla wójt Mirosław Lech.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty