https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Segregowanie odpadów musimy zacząć w domu

O efektywnej gospodarce odpadami w regionie rozmawiali w Boguszowie – Gorcach samorządowcy. Na konferencję z udziałem burmistrzów, wójtów i osób odpowiedzialnych za odpady zaprosiło lubawskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom.

W obradach, które odbyły się w Hotelu Piotr w Boguszowie – Gorcach, uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Boguszowa – Gorc Agnieszka Więckiewicz, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Zastępca Burmistrza Lubawki Sławomir Antoniewski, Zastępca Wójta Gminy Marciszów Paweł Truszczyński i Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

– Obowiązujący nas system zmienia się na bieżąco, dlatego musimy reagować, stąd potrzeba takich spotkań, rozmów z samorządowcami. Przygotowujemy się m.in. do systemu kaucyjnego, który spowoduje, że nasz przysłowiowy „żółty worek” pozbawiony zostanie chociażby butelek PET. To dla nas wyzwanie, nie możemy bowiem dopuścić, aby wybudowane zakłady przetwarzania odpadów nie były w pełni wykorzystane – mówi Edward Kaczor, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.

System kaucyjny jest nie tylko nowym, ale i gorącym tematem. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca i dostosowuje polskie prawo w tym zakresie do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dyrektywę unijną w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zatem od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra. Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję.

Od 2025 roku także odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane selektywnie, z podziałem na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie).

Podczas konferencji zostały omówione także inne tematy: poziomy recyklingu oraz aktualne zmiany prawne mające istotny wpływ na koszty. Zwrócono również uwagę na brak spalarni na Dolnym Śląsku. Grzegorz Szmajdziński, dyrektor do spraw rozwoju spółki Sanikom przedstawił sposób gospodarowania odpadami z perspektywy działającego w Lubawce przedsiębiorstwa. Program konferencji zakończyła dyskusja na temat zagospodarowania odpadów i a przede wszystkim osiągnięcia wymaganych przez prawo poziomów recyklingu.

– Mieszkańcy wyrzucają coraz więcej rzeczy i nadal nieumiejętnie segregują odpady – zwraca uwagę na konieczność edukowania nie tylko dzieci, ale i dorosłych Paweł Truszczyński, Zastępca Wójta Gminy Marciszów. – Musimy uświadamiać mieszkańców, że segregowanie odpadów to wręcz obowiązek. Wciąż w tym zakresie popełniamy błędy i dziś o tym też rozmawiamy, bo za błędy się płaci. Karane są gminy.

– Musimy nadążać za wszystkimi zmianami, o których dziś rozmawiamy. W tym mogą nam pomóc mieszkańcy. Chciałbym, abyśmy prowadzili jednolitą kampanię informacyjną we wszystkich gminach, które są udziałowcami spółki Sanikom. Ludzie oczekują od nas częstszego wywożenia odpadów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rozwiązaniem jest selektywna zbiórka i korzystanie z PSZOKów – dodaje Patryk Straus, Wójt Gminy Kamienna Góra.

(buz, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty