https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa świetlica w Borównie

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki podpisał umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Borównie. Zadanie obejmuje budowę budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Gminy Czarny Bór.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty