https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 21,21 m2, położonego w budynku przy ul. Szpitalnej 4
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 130/4, obręb nr 3
o pow. 701 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00019981/5.

Przetarg odbędzie się27 czerwca 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 5,4% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 59 500,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 6 000,00 zł do dnia20 czerwca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty