https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Hala i przepompownia

W Sokołowsku powstanie hala sportowa, a w Mieroszowie kolektor kanalizacji i przepompownia ścieków.

– Gmina Mieroszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 589 783 zł na budowę hali sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku. Pieniądze pochodzą z „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Termin realizacji tej inwestycji upływa 31 grudnia 2024 roku. A w Mieroszowie prowadzone są prace związane z budową przepompowni ścieków w ramach I etapu przebudowy ul. Powstańców z budową kolektora kanalizacji ściekowej, wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji wynosi 4 547 119,58 zł. Gmina pozyskała 3,04 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a wkład własny z budżetu gminy wyniesie 1 507 119,58 zł – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty