https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze na gminne inwestycje

Włodarze gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej odebrali w Szczawnie – Zdroju promesy potwierdzające przyznanie dofinansowania lokalnych inwestycji z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego każdego roku wspiera finansowo z własnego budżetu zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Działania te realizowane są m.in. w ramach przeprowadzanych konkursów na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz wydarzeń promujących ideę odnowy wsi. Jednym z przykładów jest konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, którego celem jest poprawa warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców do pracy na rzecz swoich miejscowości. W obecnej edycji konkursu wszystkie wnioskujące i prawidłowo zweryfikowane projekty otrzymały dofinansowanie, a dofinansowanie w byłym województwie wałbrzyskim otrzymało 19 projektów na kwotę 725 731 zł. Kolejne promesy zostały wręczone w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Dofinansowanie w subregionie wałbrzyskim otrzymało 18 projektów na kwotę 577 942 zł. Innym ważnym instrumentem wsparcia jest Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. To konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Dofinansowanie dla subregionu wałbrzyskiego w tym zakresie otrzymało 12 gmin na kwotę 1 715 674 zł.

– Zrównoważony rozwój mniejszych i większych miejscowości jest dla Samorządu Województwa jednym z najistotniejszych priorytetów. Wspierając te projekty pomagamy realizować niezwykle potrzebne lokalne inwestycje, które poprawiają jakość codziennego życia mieszkańców regionu – powiedział podczas wręczania promes wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.

– Dzięki wsparciu finansowemu, ul. Królowej Jadwigi w Walimiu zostanie utwardzona tłuczniem i poddana melioracji na odcinku o długości 420 m, ułatwiając dostęp do pól okolicznym rolnikom i mieszkańcom – podkreśla Wójt Gminy Walim Adam Hausman, który wziął udział uroczystości podsumowującej konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i odebrał promesę potwierdzającą przyznanie dofinansowania jednej z lokalnych inwestycji.

Dofinansowane projekty:

Powiat Wałbrzyski: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów – zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 30 000 zł;

Gmina Głuszyca: ODW – budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca – 40 000 zł;  DFPR – budowa łącznika z ulicą Piastowską w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego – 162 134 zł; ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów – droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej – 609 600 zł;

Gmina Jedlina-Zdrój: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 195 600 zł;

Gmina Mieroszów: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów – droga dojazdowa do gruntów rolnych w Unisławiu Śląskim – 96 960 zł;

Stare Bogaczowice: ODW – utworzenie miejsca do street workoutu w miejscowości Stare Bogaczowice – 40 000 zł;

Gmina Walim: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów – droga dojazdowa do gruntów rolnych w Walimiu – 126 000 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty