https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Finanse na rozwój

Wszyscy słyszeliśmy o pieniądzach z projektów unijnych. Wielu z nas nie wie jednak jak z nich skorzystać. Jakie są warunki finansowania, jakie zabezpieczenia, na co należy uważać i o co zadbać? Najczęściej brak czasu i wiedzy gdzie szukać konkretnych rozwiązań powoduje, że nie korzystamy ze wsparcia, przegrywając tym samym z konkurencją.

Finanse dla Rozwoju 2023 – pod takim tytułem odbyła się w ubiegłym tygodniu konferencja zadedykowana polskim przedsiębiorcom. Jej organizatorem był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a honorowym patronem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Podczas tego wydarzenia uczestnicy otrzymali pełną, aktualną wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków pomocowych wspierających rozwój przedsiębiorstw. Wskazane zostały obszary aktywności gospodarczej, w których w najbliższych latach będą największe możliwości uzyskania dofinansowania. Poruszony został również temat zabezpieczeń oraz przedstawiono wymogi formalne, jakie należy spełnić, aby skutecznie ubiegać się o fundusze. Zdaję sobie sprawę, że w tym krótkim felietonie nie przekażę Państwu całej zdobytej tam wiedzy, ale na postaram się wskazać narzędzia, które są niezbędne do aplikowania po środki zewnętrzne potrzebne do rozwoju Waszych firm.

Pierwszym sposobem finansowania firm są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Na stronie https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/ można poznać szczegóły tego programu, a w poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo m.in. ankiety dla przedsiębiorców, prawo i dokumenty, nabory wniosków, usługi informacyjne, publikacje itd. To co dla mnie było najważniejsze i zasługujące na pochwałę, to usługa polegająca na pomocy wyszukania odpowiedniego finansowania. Można to zrobić w dwojaki sposób: telefonicznie – przez infolinię 22 262 99 95 lub wypełniając ankietę na w/w stronie. Podobno do każdej firmy w Polsce może przyjechać doradca, który bezpłatnie wskaże możliwości wsparcia i sposoby ich realizacji. Przynajmniej takie zapewnienia usłyszeliśmy od Patrycji Zeszutek – zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia, Innowacji i Rozwoju MFiPR.

Kolejnym prelegentem była Eliza Kruczkowska, która przedstawiła możliwości finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju. W tej prezentacji najbardziej zaciekawiło mnie narzędzie pod nazwą Test Dojrzałości Cyfrowej, dzięki któremu każde przedsiębiorstwo może poznać potencjał cyfrowy swojej organizacji. Sprawdziłam stronę https://pfrsa.pl/siecfirmprzyszloscipfr/test-dojrzalosci-cyfrowej.html i rzeczywiści narzędzie to jest ogólnodostępne i – co ważne – bezpłatne. Dzięki temu można w prosty sposób zdobyć dla swojej firmy tzw. Cyfrową Wyprawkę oraz poznać źródła finansowania cyfryzacji.

Trzecim zaproszonym przez ZPP mówcą był dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Olszak. O roli BGK w rozwoju polskich firm można dowiedzieć się więcej ze strony https://www.bgk.pl. W sposób bardzo czytelny, przedstawiono nam wszelkie formy wsparcia zarówno w formie pożyczek, kredytów, ale przede wszystkich gwarancji dających zabezpieczenie finansowania. Z kolei Monika Kisiel z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) również przedstawiła nam możliwości wsparcia naszych firm poprzez wyszukiwanie terenów inwestycyjnych oraz tzw. pakietu pomocy regionalnej, zakładającego wsparcie nowych inwestycji poprzez zachęty ogólnokrajowe tj.: zwolnienia z CIT, granty gotówkowe, zachęty na poziomie lokalnym tj. zwolnienia z podatku od nieruchomości, wsparcie finansowe i szkoleniowe, oraz fundusze unijne dla projektów innowacyjnych B+R. Więcej na stronie https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji, gdzie po wpisaniu interesującego nas miejsca prowadzenia działalności, będziemy przekserowani na odpowiednią specjalną strefę ekonomiczną.

Na koniec PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Na stronie www.pytania.parp.gov.pl znajduje się baza pytań i odpowiedzi, co więcej można zarezerwować rozmowę z doradcą o programach pomocowych realizowanych przez tą instytucję.

I jeszcze coś dla młodszych, przyszłych właścicieli firm: Erasmus Global i Erasmus dla młodych przedsiębiorców, to dwa programy pozwalające przyszłym przedsiębiorcom pojechać np. do Stanów Zjednoczonych i tam, pod okiem doświadczonego przedsiębiorcy, przyglądać się w jaki sposób profesjonalnie prowadzić biznes.

Pamiętajmy jednak, że zanim sięgniemy po zewnętrze finansowanie dla naszych firm, warto sobie przemyśleć kilka kwestii związanych z naszą działalnością. Mam tu na myśli zasoby jakimi dysponujemy i tym, co jest w biznesie najważniejsze: pomysł! Być może rozpoczęcie biznesu jest łatwe, ale już utrzymanie go w trendzie rosnącym jest bardzo wymagające i pociąga za sobą wiele wyzwań. Pozostaje mi życzyć Państwu tylko trafnych decyzji i dobrych projektów, a później już tylko wysokich dochodów i niskich podatków.

Beata Żołnieruk

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty