https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w budżecie

28 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LI sesji Rady Gminy Marciszów. W porządku obrad znalazł się między innymi punkt dotyczący bezpieczeństwo na terenie gminy. Rada będzie głosowała uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2023 oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty