https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zabezpieczają wiadukt

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozpoczęła prace zabezpieczające przy wiadukcie kolejowym nad drogą wojewódzką przy ul. Głównej w Marciszowie.

– Po mojej interwencji w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, dotyczącej bardzo złego stanu technicznego wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 328 przy ul. Głównej w Marciszowie i wynikającego z niego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, 30marca odpowiednie służby rozpoczęły prace konserwatorskie i zabezpieczające. Z informacji uzyskanych od DSDiK wynika, że zmurszałe, stare i odpadające kawałki betonu zostaną usunięte oraz zostanie wykonane osiatkowanie i spoinowanie betonowej konstrukcji nad pasem drogowym. Prace zabezpieczające mogą potrwać do dwóch tygodni – wyjaśnia Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty