https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

– Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków, wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, do 11 kwietnia 2023 r. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1320 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł. Osoby pracujące do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (wynagrodzenie netto); renciści i emeryci aktualną decyzję lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku; osoby bezrobotne aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu; rolnicy nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi; ksero decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym i energetycznym oraz oświadczenie o osiąganym lub nieosiąganym dochodzie. Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 – informują pracownicy OPS Czarny Bór.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty