https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konkurs grantowy – Europejska Stolica Kultury Chemnitz 2025

Rozpoczął się otwarty nabór pomysłów na dwustronne lub trójstronne działania transgraniczne z partnerami z Czech, Polski i Niemiec w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025.

Dwuetapowy konkurs grantowy to możliwość wzajemnego poznania się, inspiracji regionalną specyfiką w celu zainicjowania i realizacji pomysłów na działania w szeroko definiowanym polu kultury. Jego celem jest aktualizacja założeń koncepcyjnych programu ESK Chemnitz 2025, i tym samym, stworzenie nowych podstaw pod dalsze wspólne działania, regionalne i międzynarodowe na polsko czesko-niemieckim pograniczu.

Cele

Program ESK Chemnitz 2025 aktualizuje się i otwiera na nowe pomysły, transgranicznej współpracy. Zaproszenie ma zachęcić wszystkie aktywne osoby, organizacje i podmioty do podjęcia polsko-czesko-niemieckiej współpracy w Chemnitz i regionie ESK w Środkowej Saksonii. W pierwszym etapie efektem ma być zdefiniowanie wstępnych pomysłów na niekomercyjne działania z potencjalnymi partnerami z Czech i regionu Stolicy Kultury, sfinansowanie ich rozwoju maksymalną kwotą 5000 Euro, w tym znalezienie partnerów, pogłębienie lub nawiązanie nowych kooperacji, oraz – w drugim etapie – wspólna realizacja wybranych projektów w latach 2024-2025.

Grupy docelowe

Pomysły na działania o integrującym, włączającym charakterze, powinny dotyczyć możliwie wszystkich grup społecznych. Z informacją o konkursie chcemy zatem dotrzeć do rodzin z dziećmi, młodzieży w wieku szkolnym, młodych i starszych dorosłych, indywidualnych artystów i artystek, nieformalnych grup twórczych, instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz jednostek i instytucji samorządów terytorialnych, kształtujących podstawy lokalnej i regionalnej współpracy społeczno-kulturalnej, miast i gmin partnerskich oraz wszystkich osób i organizacji zainteresowanych problematyką polsko-czesko-niemieckiego pogranicza i kształtujących opinię w regionie.

Tematy i dyscypliny

Zachęcając do twórczej interpretacji i rozwinięcia koncepcji ESK Chemnitz 2025, poszukujemy pomysłów wyraźnie odnoszących się do przynajmniej jednej z czterech osi merytorycznych programu ESK, opisanych w książce programowej (Bid Book II): Eastern State of Mind, Generous Neighbours, Makers², It’s Moving. Pomysły te mogą być realizowane w obszarze takich dyscyplin, jak m.in.: sztuka współczesna, teatr i muzyka (wszystkie gatunki), literatura/tłumaczenia literackie, film, fotografia i nowe media, architektura i dizajn, projekty interdyscyplinarne, społeczeństwo obywatelskie, pacyfizm, historia i praca z pamięcią, kultura popularna, kulinaria, sport i turystyka.

Terminy I etap:

Składanie wniosków na rozwój pomysłów: 27.02-31.08.2023

Polsko-czeskie spotkanie informacyjne, onlajnowe: 20-21.03.2023

Polsko-czesko-niemieckie spotkanie networkingowe: Chemnitz, 11-12.05.2023

Ocena przez komisję konkursową: 1.09-1.10.2023

Ogłoszenie wyników konkursu grantowego, podpisanie umów: 1-31.10.2023 r.

Rozwój i opracowanie pomysłów projektowych: 1.10.2023-30.04.2024 r.

Terminy II etap:

Aktualizacja wniosków na realizację projektów: 1.05-30.05.2024 r.

Ocena przez komisję konkursową: 1.06- 31.07. 2024 r.

Ogłoszenie wyników konkursu grantowego, podpisanie umów na realizację zadań: 1.08-1.09.2024

Realizacja zadań: 1.09.2024-31.12.31.2025 r.

Sprawozdanie i rozliczenie realizacji zadań: 1.01-1.06.2026 r.

Finansowanie I etap:

Maksymalna kwota dofinansowania poszczególnych pomysłów: 5 000 Euro

Całkowity budżet: 100 000 Euro

Informacje ogólne:

Składanie wniosków na dofinansowanie w obu etapach następuje za pomocą formularza online dostępnego od 27.02.2023 r.

Skład międzynarodowej komisji konkursowej zostanie podany do informacji w późniejszym terminie na stronie chemnitz2025.de

Szczegółowe informacje dotyczące o konkursu grantowego, koncepcji i programu ESK Chemnitz 2025 są dostępne na stronie chemnitz2025.de

Polsko-czesko-niemieckie spotkanie networkingowe: Chemnitz, 11-12.05.2023 r.

Spotkanie w siedzibie spółki Europejska Stolica Kultury Chemnitz 2025 GmbH (C-2005 Ltd) dla przedstawicielek i przedstawicieli sektora i instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych artystek, aktywistek i twórców z Dolnego Śląska, Czech oraz Chemnitz & regionu Europejskiej Stolicy Kultury, zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach programu grantowego dla inicjatyw transgranicznych. Jego celem jest wzajemne nawiązanie pierwszych kontaktów, zdefiniowanie wspólnych obszarów, tematów i celów potencjalnej współpracy.

Adres: Hartmannstraße 5, Chemnitz, Niemcy.

Ramowy program:

11 Maja 2023,17:00-20:00

Wprowadzenie – kontekst ESK Chemnitz 2025, główne obszary tematyczne programu ESK a współpraca transgraniczna;

Prezentacje uczestników / sieciowanie / równoległe sesje tematyczne / speed dating / inne formaty / sesja otwartych pytań / ewaluacja / wnioski;

Do dyspozycji uczestników bufet – kawa, napoje

Czas wolny, program indywidualny po godzinie 20:00

12 Maja 2023 – czas wolny / program indywidualny / podróż powrotna

Uczestnicy:

Instytucje, organizacje i osoby prywatne z regionu ESK Chemnitz 2025 (38 gmin Środkowej Saksonii i miasto Chemnitz) oraz zainteresowane osoby z Czech i Dolnego Śląska. Rejestracja za pośrednictwem sieciowego formularza – informacje wkrótce dostępne na stronie chemnitz2025.de

Podróż i zakwaterowanie

Uczestnicy organizują i finansują podróż samodzielnie i na własny koszt, spółka C-2025 umożliwi zainteresowanym osobom skorzystanie z rabatów cenowych w partnerskim hotelu w centrum Chemnitz oraz wypłaci każdej uczestniczącej osobie jednorazową, ryczałtową dopłatę do poniesionych kosztów w wysokości 75 Euro. Szczegółowe informacje wkrótce dostępne na stronie chemnitz2025.de

Osoba kontaktowa: Agnieszka.Kubicka@chemnitz2025gmbh.de

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty