https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odnowią grobowiec dr Brehmera

Nadleśnictwo Wałbrzych, Gminą Mieroszów oraz Roman Rutkowskim są sygnatariuszami porozumienia w sprawie odbudowy grobowca dr Brehmera w Sokołowsku.

– Porozumienie dotyczy sposobu finansowania urządzeń i obiektów w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pt. „Odtworzenie obiektu historycznego w miejscowości Sokołowsko- Grobowiec Dr Brehmera”. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wynosi 108 806,47 zł netto. Dziękujemy Panu Romanowi Rutkowskiemu za bezkosztowe przygotowanie projektu inwestycji oraz wszystkim, którzy wspierali nas w pozyskaniu środków na ten cel. Udział Gminy Mieroszów w tym projekcie wynosi 50 procent – wyjaśnia Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

(RED, fot. Tomasz Tracewski)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty