https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomość

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka w Sali posiedzeń pokój numer 10.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 260 o pow. 0,1196 ha zabudowana budynkiem gospodarczym – stodołą o pow. użytkowej 142 m2 położona w obrębie Okrzeszyn gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Rok budowy budynku 1883 rok. Budynek w złym stanie technicznym. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu i zachowaną proporcję długości boków. Teren działki wypłaszczony o lekkim spadku w kierunku rzeki przy północnej granicy działki zakończony niedużą skarpą. Grunt przy północnej granicy działki na niewielkim obszarze porośnięty samosiejkami drzew i krzewów liściastych. Teren działki nieuzbrojony.
Dla nieruchomości tej urządzona jest KW Nr JG1K/00015904/4 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nabywca winien odłączyć i urządzić nową księgę wieczystą dla nabytej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.740,00 złotych. Wadium w wysokości 10% tj. 8.074,00zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A. w tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – przetarg na sprzedaż działki zabudowanej nr 260 obręb Okrzeszyn”.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Z UP. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
/-/ Sławomir Antoniewski

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty