https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmodernizują stadiony

Został ogłoszony przetarg na modernizację dwóch stadionów na terenie miasta, na którą gmina pozyskała 4,5 mln złotych dofinansowania z Funduszu Polski Ład. Na stadionie przy ul. Kusocińskiego zostanie wykonana nowa nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy, oświetlenie i odwodnienie, zostanie przeprowadzona modernizacja budynku socjalnego, postawione zostaną nowe wiaty dla zawodników, bramki, piłko chwyty oraz ogrodzenie i monitoring. Obiekt przy ul. Olimpijskiej wzbogaci się o bieżnię wokół boiska oraz urządzenia lekkoatletyczne, zostanie wymieniona nawierzchni trawiasta boiska, zostaną wykonane: system nawadniania boiska, zbiornik retencyjny i studnia głębinowa oraz oświetlenie. Zostaną zamontowane także nowe wiaty dla zawodników oraz piłkochwyty i monitoring.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty