https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Seniorzy wybrali radę

Ukonstytuowała się nowa Rada Seniorów Gminy Mieroszów III kadencji. Na jej czele ponownie stanie Maria Chmielnicka.

Do Rady Seniorów Gminy Mieroszów na lata 2023 – 2027 zostali wybrani: Maria Chmielnicka, Gabriela Brzęcka, Barbara Jankowska, Mariola Sarnecka, Krystyna Łozowska, Władysław Rudnicki, Ryszard Wypych, Barbara Owsianecka, Teresa Witko, Jadwiga Tęcza oraz Teresa Leszko. 14 marca odbyły się pierwsze obrady nowej rady seniorów, w trakcie których wyłoniony został zarząd. Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Mieroszów została Maria Chmielnicka, zastępcą przewodniczącej Gabriela Brzęcka, a sekretarzem rady Mariola Sarnecka.

Przypomnijmy, że zadaniem gminnej rady seniorów jest przede wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych przez opiniowanie i konsultowanie dotyczących ich decyzji lokalnych władz. Może również podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty