https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 54,39 m2, położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 246/3, obręb nr 6 o pow. 142m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00012592/2.

Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena wywoławczaww. lokalu z 16,9% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 149 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia 7 kwietnia 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach:  www.bip.kamiennagora.pl i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty