https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gminy dostały pieniądze na inwestycje

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie włodarze gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim podpisali umowy, dzięki którym samorządy otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Na Dolnym Śląsku realizowanych jest wiele dużych i ważnych inwestycji ale nie zapominamy też o tych nieco mniejszych, które również są oczekiwane przez mieszkańców i poprawiają komfort życia w województwie – powiedział podczas spotkania Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Umowy na dofinansowanie w ramach PROW podpisali przedstawiciele gmin: Walim, Jedlina – Zdrój i Głuszyca. Dofinansowane inwestycje to: budowa placu zabaw w Jugowicach w Gminie Walim, rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie – Zdroju oraz II etap modernizacji boiska sportowego przy ul. Dolnej w Głuszycy, obejmujący instalację oświetlenia, renowację nawierzchni oraz wygrodzenie strefy boiska. Wszystkie samorządy otrzymały jednakowe dofinansowanie w kwocie 140 879 złotych, a inwestycje będą zakończone w tym roku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest elementem systemu polityki rozwoju kraju. Jego głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty